Стъклопакети

Стъклопакетът е около 80% от площта на целия прозорец и влияе най-много върху изолационните характеристики на прозореца – топлоизолация U ( W / m2 K ), Шумоизолация R (d B), слънцезащита или соларен фактор g (%), светлопропускливост ( % ).

Важно е да се знаят процентите, с които намалява шума при конкретни стойности на шумоизолацията:

3 dB – едва доловим шум

10 dB – шумът намалява с 50%

20 dB – шумът намалява с 75%

30 dB – шумът намалява с 88%

40 dB – шумът намалява с 94%

Добра звукова изолация се постига чрез:

* използване на ламинирани стъкла със специално шумопоглъщащо фолио;

* ламинирани стъкла

* несиметрична композиция на стъклата – комбинация от стъкла с различна дебелина (напр. 6+4 mm ) води до по-добро поглъщане на резонансните трептения;

Call Now Button