Остъкляване на балкони

Системата за безпрофилно балконско остъкляване e разработена, за да създадат специфично пространство, защитено от вятър, дъжд, шум и други смущаващи елементи, като същевременно оставят гледката навън безпрепятствена.

Call Now Button