Видове прозорци – изработка и монтаж

ИЗРАБОТКА:

Дори да сме избрали най-добрите материали, за да постигнем ефекта, който желаем от прозорците има още два фактора, които имат значение за постигане на резултатите. Това са добрата изработка и правилния монтаж. При изработката на продукта клиента няма как да влияе пряко, но има няколко неща които може да провери преди монтажа. Слепките на ъглите на всяка рамка не трябва да са прегоряли (да няма жълтеникаво – кафяви нюанси при белите профили), защото това води до риск от напукване. От долната страна на профилите трябва да има винтове през около 20-40 см., които закрепват армировката за ПВЦ профила. От външната и горната страна на касите трябва да има разпробити отвори за отводняване, чийто брой вече зависи от дължината на касата.

МОНТАЖ:

Накрая, за да може да имаме продукта, който сме поръчали с неговите характеристики е важно монтажа да бъде направен също с определени изисквания. Важно е прозореца да е нивелиран – това има особено голямо значение за отварянето. Укрепването на прозореца също е от основно значение. Има два начина на монтаж, първият е с дюбели, които преминават през рамката и я закрепват за стените, и вторият е с монтажни котви, при които не се дупчи самия профил, но този вариант обикновено е малко по-скъп. Задължително е между стената и рамката на прозореца да се постави пяна, която го укрепва докато се измажат стените около него. Измазването е от съществено значение в цялостния процес по смяната на дограмата. То има голяма роля в хидроизолирането и топлоизолирането на помещението със сменените прозорци. Пяната, която се поставя при монтажа, има основно крепежна и изолаторна функция, но тя е неустойчива на атмосферните влияния – водопромукаема е, а слънчевите лъчи я състаряват и тя става на прах. За това максимум до месец след монтажа, пяната трябва да се изреже и около прозореца да се измаже с подходящите материали двустранно.

Leave a comment

Call Now Button